Posted in Петър Дънов Смисъл на живота

За критиката и осъждането…

За критиката и осъждането… Posted on януари 18, 2014Leave a comment

извадки из Словото на Учителя Петър Дънов

…Хората могат да си влияят един на друг със своите мисли и затова са отговорни. В това отношение те представляват скачени съдове. Като намислиш нещо, или като извършиш нещо, твоята мисъл се предава на много други хора и те могат да направят същото, и ако твоята мисъл или постъпка са лоши, ти си оговорен…
…Не бързайте да бъдете учители, преди вие да се научите, защото тези, които научите, ще се върнат и ще ви бият…
…Не бързайте да си давате съвети, да се учите, защото винаги ще се раздразнявате един друг…
…В чужди работи не се бъркай…
…И тъй, най-опасното нещо е да полироваш другите. Полировайте сами себе си! Никога не се опитвайте да полировате другите. Вие можете да шлифовате камъните, но дойдете ли до хората, оставете тази работа, тя е за ангелите. Те имат право да шлифоват. Това изкуство още не е за хората…
…Единственото нещо, което ний можем да поправим в света: ний можем да поправим само себе си, никого другиго. И ако вий мислите да поправите другите хора, тогава не разбирате свободата. Щом мислите,че имате право да поправяте един човек, вие нарушавате неговата свобода…
…Красотата е едно от най-важните условия за здравето на хората. Всякога дръж в ума си най-красивото, най-хубавото, най-възвишеното, най-идеалната страна на нещата! Никога не дръж в ума си лоши мисли и каквито и да било нечистотии…
…За да не се смущавате, ще извадите грешните хора и от ума, и от сърцето си. Какво правят те, това не е ваша работа…
…Говорите ли зле за някой и за вас ще говорят зле…
…Щом одумваш някой човек ти му правиш услуга. Ти се свързваш с него и се демагнетизирваш…
…Кой каквото прави, каквито чувства го вълнуват, това е негова работа. Всеки е отговорен за себе си. Всяка постъпка се определя от последствията си. Не се месете в чуждите работи. Задачата на всеки човек е да работи върху себе си, за да се справи със своите слабости и недъзи. Що се отнася до живота на другите, то не е негова работа. Лесно е да се критикува, но който критикува, той сам трябва да даде идеален метод за живеене…
…Никога не мисли, че някой човек е по-невежа от тебе. Кажи си: Колкото аз съм невежа, толкова и той е невежа…
…Никога не спирайте погледа си върху отвратителни форми; нито сърцето си-върху престъпни чувства; нито ума си-върху престъпни мисли!…
…Няма какво да критикувате света и да искате да го оправите. Достатъчно е всеки един от вас да оправи себе си. Вие като изправите себе си, ще подействате на много други да се оправят, понеже един човек не е сам, а колектив от 100-300хиляди, пък и пове души, с които е свързан. Понякога ставате лоши, а не подозирате колко още души повличате със себе си…
…Обичай хората, за да не си пакостиш. Не говори лошо за никого, за да не се каляш. Защо ще цапаш езика си? Лесно е да кажеш лоша дума за човека, лесно е да го ухапеш, но ще се окаляш. Пази чистотата на душата си. Пази чистотата на своя език…
…Да почиташ човека и да говориш добро за него, това е едно от големите блага в живота…
…Никога не говорете отрицателно. Като видите една погрешка у някого, смятайте, че е ваша и вие я изправете…
…Изобщо не си служете с думи, които съдържат отрицателната частица „не“. Ако си служите с отрицателни думи, за да изразите недостатъка на човека, вие се свързвате с неговия недостатък…
…Когато някой иска да поправи някого, той се оцапва. Когато критикуваш някого и говориш срещу него, ти се свързваш с него и го изчистваш отвътре. Ти му правиш добро. Затова пазете се да не се цапате…
…Ни бива да одумваме хората, защото като одумваме тях, одумваме техния създател…
…Не се занимавайте с това, какво хората правят. Всеки да постъпва така, както разбира. – Ама натъкваме се на противоречия.- Любовта изключва всички противоречия. Казвате, че обичате някого, а същевременно виждате неговите недостатъци. Щом виждате недостатъците му, вие не го обичате. Ако го обичате, любовта ще заличи недостатъците, т.е. тя ги взима върху себе си. Тя счита себе си за виновна за човешките грехове и престъпления. Човекът на Любовта казва: „Ако аз бях добър, и хората около мен щяха да бъдат добри.“ Може ли лоша майка да роди добро дете?…
…Одумването изкривява посоката, по която умът трябва да върви. Защо ще се занимавате с грешките на хората? Закон е: Който се занимава с чуждите грешки, трябва да ги изправя. Има грешки, които могат да се търпят. Обаче има грешки, които са спънка за човешкото развитие. Те по никой начин не се търпят. Откажете се от грешките, които спъват вашият ум, сърце и воля…
…Който живее в Любовта, няма да вижда никакви погрешки. А това е необходимо, за да запазите своята идейна чистота…
…Щом престанете да съдите, всички хора ще се отнасят добре с вас…
…Ти не хукаш никого, не го биеш, стараеш се да не говориш лошо за него, но имаш скрито подозрение в ума си. Значи ти действаш отвътре навън. Законът и тук действа, ще настане ре-акция навън. Ще дойдат хора, които ще те подозират, ще говорят лошо за теб, ще те хукат. Значи, ще се въздържате от подозрения!…
…Мислете за добър човек, в ума ви ще се яви светлина и в сърцето-топлина. Ако мислите за лош човек, в ума ви ще се яви тъмнина и в сърцето – охлаждане.
…Законът гласи: За когото мислиш, с него се свързваш, за каквото мислиш, с това се свързваш…
…Не се съединявайте с хора, които имат отрицателни мисли, а се съединявайте с хора, които имат положителни мисли…
…Мислете, че всичко е добро. Не туряйте в ума си отрицателното…
…За да могат хората да си помогнат, трябва преди всичко да изхвърлят отрицателните мисли от съзнанието си и всеки да пожелава и препраща на приятелите и близките си най-красивите си и най-хубавите си мисли. Само така ще се създаде взаимно предразположение и братско чувство и светът ще се радва на истинско творчество и прогрес…
…Хранете хубави мисли и чувства към всеки човек, без да се спирате пред въпроса заслужава ли той това или не…
…Като мислиш за лошите черти на някого ти усилваш лошото в него и обратното. Това е закон…
…Срещнеш някого – изпрати му една хубава мисъл, той ще я възприеме с подсъзнанието си, не му я казвай…
…В съзнанието ти да не остане картина на болен човек, куц, сляп, гърбав, глух и пр. Като държиш в ума си хора с дефекти, то ще дойдат върху тебе тези нещастия…
…Ако видиш болен или затворник и махнеш с ръка и кажеш:“Не искам да те гледам, не мога да гледам !“, то след време ти ще се намериш в същото положение. Като видиш човек със счупен крак, ти му кажи вътрешно:“Бог не те е създал да бъдеш болен. Всичко ще се уреди. Ти си здрав. Вярвай в Бога.“ Мислено го превържи, представи си, че оздравява и си ходи, скача здрав. Това не се отнася само за болни и затворници, а за всички хора, които срещаш…
…Каквото пожелаеш на другите, то се връща и на теб…
…В човека живеят две същества – едното способно и добро, а другото мързеливо и лъжливо. И той някога отива на страната на едното, някога на страната на другото. Обаче той трябва разумно да се справи с тях и да даде надмощие на доброто в себе си…
…Пожелайте си доброто, разумното. На всичко живо, което виждате пожелавайте му доброто, понеже Бог се проявява във всичко. Като не желаеш доброто, ти спъваш Божия процес, спъваш и себе си, понеже всичко, което става в света е свързано с нас…
…Всеки ден извършвай по едно добро дело, всеки ден казвай някому по една блага дума…
…Да се вслушваш в лошите думи на хората, това значи да си като тях. Даже в лошите думи трябва да чуваш доброто…
…Бъдете глухи и слепи за злото, за престъпленията, за лошия живот. Пазете се от любопитството към злото…
…Не изследвай, не човъркай злото!…
…Ако на злото отговориш със зло, ти повече го засилваш…
…Побеждавайте злото,чрез доброто! – Това е правилният начин за побеждаване на злото. Като не разбират този закон, хората искат чрез борба да унищожат злото…
…Не упражнявайте очите си в търсене на недостатъците на хората…
…Човек трябва да се стреми към мир в душата си.Че бил болен, че три дена не бил ял – той трябва да благодари. Че работите му не били уредени както трябва – пак да благодари. Човек трябва за всичко да благодари – от това зависи неговото вътрешно благосъстояние…
…Доволството е вътрешен процес. Остане ли да се задоволяваш по външен начин, нещастието тръгва след теб.
…Следват четири закона в Природата:

  1. Когато благодариш на Бог за доброто, то расте.
  2. Когато благодариш на Бог за страданията, те си отиват.
  3. Когато не благодариш на Бог за доброто, то си отива.
  4. Когато не благодариш на Бог за страданието, то остава и расте…

…Да откриваме в хората доброто, но същевременно да станем и светлина за тях; и в тази светлина те да виждат погрешките си, без ние да ги виждаме. Слънцето не вижда нашите погрешки, но в светлината му ние виждаме своите погрешки!..
из съставителството „Петър Дънов – учителят, лечителят, пророкът“, том 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.