Posted in Астрология

Партньорска aстрология – синастрия

Партньорска aстрология – синастрия Posted on септември 23, 20132 Коментари

Kармични връзки и любов

„Човек трябва да знае причините за нещата. Обичта на земята е последствие на някаква причина. Ако знаеше причината за обичта си, влюбеният не би се оженил за този, когото обича. Щом се ожени, любовта му изчезва, изгубва свободата си. Трябва да плаща кармата.“ – П.Дънов 

Какво представлява една връзка? Какво изпитват партньорите в процеса на взаимоотношенията? Какво слага началото на една връзка и кога идва нейният край? Това са част от въпросите, които всички хора си задават в търсенето на по-добри пътища за интегриране с другите.

Някои отношения са кармични, други не. Характерът на връзката може да обхване много нива – съзнателно, подсъзнателно. Скрити подбуди и кармични уроци често са подмолните мотиви, управляващи съзнанието ни, когато решаваме, че харесваме или не даден човкек. Често партньорите в една връзка пропиляват много време и усилия, като се опитват да се справят с конфликтите и напрежението помежду си, като често не осъзнават добре какво точно се случва.

Една от най-големите мистерии в живота е изпитването на любов към друг човек. Откакто свят светува хората са се опитвали да дефинират и разберат дълбините на любовта. Ние познаваме интимната любов на един човек към друг. Ние изпитваме любов към природата. Притежаваме любов към материалните неща. Ние чувстваме любов към семейството и децата. Въвлечени сме в любовта към Бога и към самия живот. Една безкрайна нишка свързва всички форми на любов заедно, така че различията се основават повече на обекта на любовта и качеството на самата любов, отколкото по отношение на първичната си същност. Във Вселената центърът на любовта е отворен. Когато някой изпитва любов към живота, той е способен да обича всички неща – защото да обичаш нещо, е в основата на това да обичаш всичко!

В нашата съвременност човешкото схващане за любовта може да е доста объркващо. Хората често объркват страстта с любовта, защото разбират  погрешно разликата между сексуален нагон и чувство. Страстта възбужда личността. Любовта извисява духа. Страстта е сила. Любовта е единствената сила, която може да надделее над страстта. Когато хората ги свързва само страст, те могат да изпитват такава поредица от опасни емоции, че цялата етика и съвест да отидат на вятъра. Любовта е по-малко възбуждаща, но притежава неизмеримо повече стойност, тъй като нейната същност е една спокойна, трайна сила, която извира от кладенеца на душата, запълва празните пространства в човешката същност и носи на индивида чувство за цялостност.

Мощтта на любовта е най-великата сила на тази земя. Когато търсим причините за съществуването, често търсим отговора на въпроса какво е нашето място във Вселената? Ние просто трябва да изпитаме любов, за да оценим напълно Божествената цел за нас. Там, където свършват разума и логиката, започва любовта.

Хората се опитват да опростяват чувствата и често стигат до убеждението, че любовта и омразата са две противоположни идеи или две страни на една и съща монета. Това обаче не е така. Хората, чиито сърца са изпълнени с любов, не са способни на омраза. Тези, чиито сърца туптят в омраза, дори не знаят, че любовта съществува. Любовта и омразата се противопоставят една на друга, те са толкова различни, че не можем да открием чистата същност на двете в един и същи индивид.

Любовта е това, което кара всички неща да съществуват заедно. Нейният истински смисъл не се изразява лесно с думи. Тя може да се сравни със светлината, която проблясва в семената на истината, давайки топлина и Божествено вдъхновение на всички, които могат да възприемат нейната същност. Любовта има силата да сглоби пъзела на живота, да разбули загадките на ума и да придаде цел на привидно нямащи връзка преживявания. Това е и тази сила, която прави човека хармоничен със самия себе си.

Когато човек постигне хармонично разбиране за себе си, той започва да се развива в по-голяма хармония с цялата любов, която е в света. Той може да тръгне по пътя, който ще го направи Божествена духовна същност.

Изучаването на астрологичната съвместимост между двама партньори в една връзка, може да помогне по този път, тъй като хороскопът показва начина по който ще разберем доколко сме част от тази Божествена сила, която ръководи и движи нашия живот. Никой не може да изпита любов към някой друг, докато не е в синхрон със самия себе си.

Всички връзки съдържат възможности за личностно израстване. Съдбата ни среща през живота ни точно с тези хора, с които сме имали някакви отношения като души от минали наши прераждания и с които имаме да довършим нещо сега. Когато е засегната кармата, ние сме склонни да чувстваме липсата на контрол над случващото се с нас, над обстоятелствата и събитията, както и върху нашите реакции към тези събития. Човек може да усети, че действа нетипично за себе си в даден момент и в дадена връзка. Слизайки в това ни тяло в този ни живот на земята, ние сме поели ангажимент да поправим наши грешки в отношенията с даден човек, да научим някои останали недоразбрани наши уроци от минали животи, да развиваме себе си и израстваме духовно.

Обикновено кармичният модел се разбира ясно, чак след като урокът бъде научен. Индивидът може да се бори с трудностите в една връзка в продължение на месеци и години, без да осъзнае за какво е тази борба. Едва когато подчертаният проблем излезе на повърхността и бъде разрешен, кармичната тежест наистина ще бъде премахната.

Човешката душа е безсмъртна и вечна. Тя се изявява под формата на определено тяло от един земен живот в друг, за да поправи грешките си, да си научи уроците и да върви напред в еволюцията. Наградата за усърдната работа е разбирането, което идва едва след като осъзнаем преплитащата се връзка между остатъците от минали животи и Сега.

Когато влезем в една връзка, често това е, защото несъзнателно виждаме нещо в другия индивид, което може да ни помогне да разрешим някой наш кармичен проблем. Иначе казано, в живота си ние привличаме този, от когото се нуждаем,  в определен момент от нашия живот, когато сме готови да го разберем. Така древната поговорка, „Когато ученикът е готов, учителят се появява“, характеризира точно причината и начина, по който протичат нашите кармични връзки.

В този смисъл са и думите на Учителя Дънов в началото, че хората се влюбват, без да знаят какви са истинските причини, стоящи зад тези им връзки. Съдбата ги събира и ги кара да се влюбват, тогава когато са имали някакви лоши отношения в миналото, които трябва да бъдат трансформирани. Изправяйки тези си грешки от минали животи, хората се научават да се обичат един друг и така изплащат кармата си. Защото крайната цел на всеки живот в духовен план е човек да придобие частица от Божествената любов, която изпълва света и движи живота във Вселената, да се научи да обича.

Как протича личностното израстване във взаимоотношенията? Бавното и постепенно разрешаване на проблемите между партньорите, произтичащо от различията между тях и напрежението, които те пораждат, им помага да се подготвят за усвояването на кармичната интуиция, която идва на един по-късен етап. Връзките, водещи до личностно израстване, предлагат на двамата средството, чрез което емоциите, идеите и отношенията трябва да бъдат отработвани ден след ден, така че „всеки сантиметър от личността“ да бъде изоран, преди да се сложи началото на растежът на духовната градина.

Как влияе подсъзнанието на нашите отношения? Външните прояви на живота често крият истината за нещата. Ние се възхищаваме от красотата на дървото и никога не забелязваме неговите корени. Но именно тези му корени, скрити в почвата, създават есенцията на живота на дървото. Скритите неща, които се случват в процеса на взаимоотношенията между двама души, идват от корените на тези отношения. Ние виждаме само техните прояви, подобно на клоните на дървото. Корените на всяка връзка се подхранват от подсъзнателните качества и модели, развити през годините и животите.

В този смисъл бележитият психолог К.Г. Юнг говори за анима и анимус в нашето подсъзнание. Тези символи са изключително важни, когато се опитаме да разберем какво се случва всъщност в нашите взаимоотношения. Накратко – анимусът отразява мъжкото начало у човека, действеното, активното и пробивното, а анимата – неговата женска същност – възприемащата, пасивната.

Силните остатъци от някой минал живот може да засегнат развитието на анимуса и анимата. Подсъзнателните любовни спомени от минали съществуания могат да са пренесени в този живот, с надеждата да се открият отново същите качества. Тези дълбоки и сложни феномени могат да предизвикат кармична връзка в сегашното въплащение на земята.

Когато хората не могат да открият качествата на анима-анимус в своите партньори, те започват сами да се индетифицират с тях. Така започват да играят две роли. Когато една жена играе ролята на мъж и когато един мъж пресъздава женски качества в допълнение към собствената си роля, връзката може да стане много объркана. И нерядко тези хора няма да съзнават, че объркването идва от изкривените образи вътре в самите тях.

Ние навлизаме в една връзка с различни очаквания. Понякога се надяваме да постигнем сигурност или трайна любов, или признание за нашето съществуване, или дори потвърждение на нашия житейски възглед. След като веднъж започне връзката обаче, много хора са склонни да играят роля. Обществото, в което живеем, осигурява тези роли – майка, баща, дете, приятел, началник, подчинен и пр.

Съществува взаимодействие между подсъзнанието и съзнанието, което накрая се оказва същността, на това, което индивидът получава в една връзка. Кармата от минал живот и ранните детски спомени формират основата на подсъзнанието. Докато желанието да подобри живота си чрез създаване на по-добро бъдеще идва от активността на съзнателния ум. Подсъзнанието е господар на миналото на човека. Съзнателният ум търси опита на настоящето. Ако сме твърде зависими от подсъзнанието, може да не сме наясно с всичко, което ни предлага една връзка. Ако пък съществуваме прекалено съзнателно, без да признаваме съществуването на подсъзнанието, може никога да не успеем да отидем отвъд действащите извън подсъзнанието мотиви в живота. Важно е да се интегрират двете нива, защото само когато ги разпознаем и обединим, можем да разберем себе си и съответно да търсим и постигнем една цялостна връзка.

Духовният растеж се свързва с едно трето измерение – това на свръхсъзнанието. Всички връзки съдържат възможност за духовен растеж. Потокът на всеки живот може да приеме много обрати, но той винаги тече. На някои места водата е дълбока, на други – плитка. Понякогат водата става мътна, понякога – чиста и бистра. Водата не държи сметка какво печели и какво губи, когато напоява почвата, тя просто тече и дава изобилно живот от себе си.

Ако можем да се научим да се грижим един за друг, вместо да сме вкопчени егоистично само в себе си, даже най-трудните аспекти, символизирани в хороскопа, стават част от вечния поток на живота. Така че, можем да „яхнем“ кармата, вместо да потънем под нея. Тежестите, отговорностите и препятствията, с които се справяме, могат накрая да се преврънат в опората, която подсилва нашия вечноразвиващ се характер. Кармичната лодка променя посоката си според промяната в посоката на житейската река. Тя никога на се бори срещу течението, а се движи по него в посока на своето изконно предопределение. Взаимоотношенията са резултат от начините, по които индивидите вървят по течението. Всички ние сме и учители и ученици – споделяйки, давайки и научавайки, докато плаваме по течението на житейската река. Наложените роли в една връзка често крият дълбоката карчмична същност на връзката.

Аспектите, образувани между две рождени карми, символизирани и онагледени от  съпоставка на хороскопите им, показват начините, по който хората учат един от друг, тъй като всеки помага на другия да разбере своите кармични уроци. Всеки път нашето подсъзнание преработва нещо, призовавайки в живота ни хора, които носят в себе си част от търсения отговор.

Когато се формира една връзка или брак, уроците, които трябва да се научат, са по-големи и изискват много по-дълъг период от време, с по-интимен контакт. Обикновено съществуват много уроци на различни нива. Смесените чувства се противопоставят и в резултат всеки индивид израства повече в контакт със самия себе си. Въпросите от духовно естество, възгледите на човека за неговото място в света, борбата на егото – всичко това излиза на повърхността.

Това, което трябва да разберем и да не се плашим, е че еволюцията се осъществява посредством конфликта. Критиката, спорът, различията в мненията и идеите са катализатори. Същността на хармонията не означава блаженият идеал, който си въобразяваме, че съществува в съвършената връзка. Блаженството не е растеж! То идва на моменти, за кратко, като резултат на търсенето и борбата. Конфликтът често е източник на просветление, въпреки че индикацията за прекалено много конфликти в една синастрия показва, че хармонията между двамата ще е трудно осъществима. И тук трябва да се намери баланса.

Когато разглежда начините, по които планетните позиции в една карта засягат позициите в другата, астрологът трябва да открие оптималната разделителна линия между различията и противоречията, които са необходими за растежа, а също така и видовете конфликти, които могат накрая да разрушат връзката.

Важно е да се знае, че биологичната, психологична и социологична природа на жената е различна от тази на мъжа. Астрологичните аспекти може да имат един смисъл за единия пол и напълно различен смисъл за другия пол.

Когато сравняваме отделните рождени карти орбисите на влияние са важни. Колкото са по-точни, толкова те са по силни и ще влияят мощно върху съвместния живот. Когато орбисът е в рамките на 1-2 градуса ефектът се усеща толкова силно, че уроците се предават на едно финно, подсъзнателно ниво и индивидуалните идентичности често се разменят. Когато разстоянието между две планети от двата хороскопа е голямо и формира дисхармоничен аспект, то комуникацията между двамата ще е много затруднена и съответно напрежението ще нараства с времето.

В съпоставката на двата рождени хороскопа съвпадът между две планети е най-силният аспект дори и при по-широка орбиса. Когато имаме съвпади в една синастиря, то е ясно, че кармичната връзка между двамата е много силна и кара всеки един от тях да фокусира вниманието си върху смисъла на аспекта.

Опозицията е вторият по сила аспект. Тя от една страна може да способства към привличане и разбиране на противоположностите, но може и да затрудни взаимоотношенията, като подчертае непримирими и противодействащи позиции. Следват квадратурите. Те причиняват необходимото за личностния растеж на всеки от двойката напрежение, тъй като квадратът генерира сблъсък, движение, мотивация и активност. Тригоните са хармонични аспекти, но са най-слаби в синастрията. Те носят една хармония, вероятно идваща от минали взаимоотношения, която балансира една връзка, тъй като всеки от индивидите притежава енергии, допълващи другия. Връзката тече леко и безпроблемно, но няма нужният катализатор за личностно развитие в нея.

В една синастиря всичиките 10 планети са важни, но от особена важност за интимните отношения са женските планети – Луна и Венера и съотнасянето им в двата хороскопа.

Когато има силно включен Сатурн в аспект с личните планети на другия, става въпрос за много кармична и определяща връзка, която може би е основополагаща за развитието на душата за  бъдещето.

Венера и Марс по своята същност са планетите на половата идентификация. Венера определя женското начало, анимата, а Марс – мъжкото, анимуса. В тази връзка взаимоотношенията между тях също са много важни.

В един мъжки хороскоп ръководна планета е Слънцето, в женския – Луната. Много значими за развитието на взаимоотношенията между двама души са аспектите, които те правят в синастрията.

Уран и Плутон в синастрията могат да останат дълго време пасивни и като че не оказващи влияние, до един определен момент, когато изведнъж ще възникнат неочаквани и непредвидени ситуации, дължащите се на тяхното включване, които могат да трансформират изоснови една връзка или да сложат нейния край.

От голямо значение в партньорската съвместимост е и в кой рожден дом на единия попада дадена партньорска планета.

В крайна сметка, синастричната карта може да каже много не само за радостите и трудностите в отношенията, но и за кармичната задача на една двойка. Тук може да помогне направата на композитен хороскоп.

Като цяло астрологията може да даде важни насоки като диагностицира изкривяванията и проекциите в една по-ранна фаза от връзката. Но трябва да се помни, че срещите в живота и влюбванията ги изпраща съдбата и човек трябва да се отнася с максимално внимание към всеки един партньор, разглеждайки го като пълноценен човек, чрез който всяка една секунда може да се излее Божественото откровение.

От гледна точка на астрологията, един пратньор не може да направи нищо друго освен да акцентира по определен начин рождената карта на самия човек.

Моят партньор, така както аз го виждам, това съм аз самият – по-точно, някаква част от мен, скрита до този момент, а сега след влюбването ни, по Божията милост овеществена и обърната към мен, така че да мога много добре да я видя и да си направя съответните изводи. Моите отношения с партньора са нещо като материализация и проявление във външния свят на отношенията между моите собствени подсъзнателни програми или аспекти на моята индивидуалност.

Така че отношенията с партньора са само един от пътищата за самопознание.

Никой, ако изключим Всевишният, не може така да разголи душата ни, както това ще направи партньорът с когото сме в близки отношения. Но не винаги ще ти се прииска да погледнеш към това, което се открива като панорама от снежни хребети и тъмни бездни. И често страхът да се погледнеш чрез очите на човека до теб, може да доведе до различни изкривявания на взаимоотношенията, до проекции и изтласквания.

Добре е винаги да се помни обстоятелството, че реакциите на човек към партньора му в много по-малка степен зависят от партньора, а основно се определят от рождената карта на самия човек. Разбира се различните партньори я акцентират по различен начин, в различни периоди от време, в зависимост от уроците които душата трябва да усвои в този си живота на земята.

по материали от М.Шулман, „Кармична астрология“

2 comments

  1. селените на моят син,баща и брат са върху моят асцендент,а когато парс фортуна на някой е на асцендента ми какво означава това?

  2. Не може да се даде така еднозначен отговор, трябва да се разгледат и съпоставят хороскопите, както и да се отчетат знаците, домовото разположение и аспектите на Селена и Лилит във всеки хороскоп. В астрологията не се работи така на парче, всичко е взаимосвързано и има своето значение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.