Posted in Петър Дънов Смисъл на живота

Учителят Дънов за буквата Ѣ

Учителят Дънов за буквата Ѣ Posted on май 5, 2016Вашият коментар

Ѣ – „Е двойно“ – Небесният знак,
предаден на братята Кирил и Методий и свален от Божествения свят през 855г. за Славянското писмо и четмо

из Словото на Учителя П. Дънов, съставител – Вергилий Кръстев

1. Ѣ – е знамето на Славянството. И Небесният знак на Кирилицата.
Той съществува само тук!
Той е кардинален космически знак. И е небесната звезда на Небето.

2. Ѣ – е печатът на Славянството в скрижалите на Бога.
И е печат на ангел Елохил – ръководителят на Славянството.

3. Ѣ – е „пряпорецът“, който е бил извезан със златни конци в горната част, до дръжката на руските бойни знамена от времето на Петър Велики – от 1708г. до Октомврийската революция 1918г., след което я премахват. Не са искали да им се напомня за императорските знамена и времена.

4. Ѣ – чрез този Божествен знак България е била освободена през руско-турската война /1877-1878г./ от петвековно турско робство. Извършва се чрез НЕБЕСНАТА ДЪГА, която е ЗАВЕТЪТ НА БОГА, управляван от Бог Елохил, който е Отец на Светлините. И Бог на Боговете! ЕЛОХИМ!

5. Ѣ – е създадена от числата 1 и 7.
Тя е Сатурнов знак, образуван от съвпад на Сатурн и Слънцето.
Действа поразяващо, като светкавица и мълния във времето и пространството, върху живота на Земята. Възкресява житното зърно, но и освобождава човек от веригите му.

6. Ѣ – съедини Небето и Земята, в която дойдоха и се заселиха българите.
И България стана Дом Господен. И съдба на света!
Тук бе дадено Словото на Бога на българското писмо и четмо.
И Русия се въздигаше и обединяваше, за да стане Държавата на Славянството.

7. Ѣ – е знамението на ангел Елохил, който е ръководител на България и на целокупното Славянство. Това е звездата, която държи в десницата си и от която излиза сила и мощ от Небето и раздава светлина на Земята. Виделина за Небето и слава за синовете Божии, населяващи Небето и Земята.

8. Небесната дъга е Бог Елохим, а звездата от нея е ангел Елохил.
Заветът на Бога е Елохим, а ангелът на Завета Господен е ангел Елохил.
Елохим е Бог на Боговете и Отец на светлините.
Елохил е ангелът Господен, който дава „Призванието към народа ми български…“ чрез Учителя Дънов през 1898г. в гр. Варна – България.

9. Ѣ – е знамето на Славянската писменост!
Българите трябва да върнат небесния знак Ѣ в своята азбука. Тя ще стои като герб на славянското знаме, който ще обедини всички славяни чрез словото на Учителя Дънов. В Небесния знак е заложена свободата на България и обединението на целокупното славянство во главе с Русия.
И Русия трябва да възвърне Небесния знак в азбуката си, за да стане свята Русия с небесния знак на ангел Елохил и със Словото на Всемировия Учител на Вселената Беинса Дуно.
Амин!


Буквата Ѣ, наричана още „ятова гласна“, съществува в българската азбука до началото на 20 век. Но още от края на 19 век има непрестанни опити тя да бъде премахната. По този въпрос българското общество е разделено на две, едни искат да я махнат, а другите да я запазят, в зависимост от това на кого служат с душите си – на силите на тъмнината, или на тези на светлината.
Буквата Ѣ е премахната от българския правопис по времето на правителството на Ал. Стамболийски, с неговата правописна реформа. Знаем какво му се случва от историята и то не е случайно…
След това Ѣ е върната в нашата азбука от Александър Цанков.
През 1945г. социалистическата власт отново провежда правописна реформа и изхвърля буквата Ѣ трайно от българския правопис. По този начин съвсем целенасочено се откъсва България от духовния свят и се отнема силата и.
Видяхме как завърши т.нар. „социалистически период“ за страната ни. Виждаме какво става с България и днес, без нейния космически знак-Ѣ, пазител български.
Словото българско е Божествен език, буквално “свален” от духовния свят. Всеки звук, всяка буква, дума и подредба на думите носят огромно значение, и не само символично, но и енергийно, и имат своето материално изражение.
Ѣ свързва заедно Божествения и човешкия принцип. Двата принципа са свързани в едно.
Ѣ е звукът, който носи в себе си цялата сила на азбуката. Буквата е свързана с определено съзвездие, а то – с България. Буквата е тясно преплетена със съдбата на българския народ.
Добре е да знаем всичко това, да разширим съзнанието си и да помислим върху тези окултни вселенски духовни закони, които невидимо за нас движат живота ни.

За да можем да възродим България!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *