Posted in Астрология

Астрологична прогноза за 2014г.

Астрологична прогноза за 2014г. Posted on ноември 29, 2013Leave a comment

Какво ни чака през новата 2014г.?

Всички таим надежда за по-добра, по-спокойна и по-богата година. Надяваме се тази прословута и продължителна криза да върви вече към края си. Това са нашите разбираеми,човешки очаквания.
А какво казват звездите за 2014г.?
За съжаление нещата няма да си никак добри и през новата година. Продължават негативните тенденции от 2013г. Тежкият квадрат между Уран и Плутон, владеещ миналата година, през тази продължава действието си. Планетата Юпитер също се добавя в един момент към този квадрат и се заформя поредната тежка Тао-квадратура при това в кардинални знаци, което допълнително усложнява нещата. На няколко пъти през годината тао-квадратурата се развива и като Голям кръст, от движението на планетата Марс през знака на Везните.
Това са все трудни, сложни звездни конфигурации, които не вещаят от човешка гледна точка, нищо добро. Така жадуваното спокойствие, уталожване на нещата, разбирателство и излизане от кризата са все още много далече от нас.

Тези звездни очертания на небето ще ни притискат нас, хората и ще изискват тотална промяна в нашето съзнание. Цялостни, не половинчати, временни, завоалирани и палиативни мерки. За съжаление обаче, нещата ще стават не доброволно от наша страна, поне за повечето хора, а с неотменният натиск от влиянията на висшите духовни планети – Уран и Плутон за една сериозна духовна трансформация в съзнанието ни и то по трудния начин, притиснати и заставени от суровите външни условия. Който приеме промяната – ще върви напред, който се противи – си е за негова сметка. Но тъй като всички сме свързани в една обща, народностна карма, то и сметката е обща.

Звездни конфигурации в кардиналните знаци – Овен, Рак,  Везни и Козирог ще управляват земята през първата половина на 2014г. Кардиналните знаци определят посоката, те придават енергия и активност, подтикват амбициите и предприемчивостта, внасят импулса. Като цяло влиянията им са рушащи, унищожаващи старото, громящи статуквото, носещи предизвикателства и провокиращи рискове. Кардиналността ще предоставя много кризисни ситуации, като изпитания пред хората, за да се провери кой доколко си е научил уроците как да се справя в свръхнапрегнати и трудни моменти. Кой на чия страна се е определил – на доброто или на злото. Ситото ще пресява непрекъснато.
Небесните очертания провокират общата, световна и национална карма. Влиянията им са безприкословни, неотменни и твърдо изискващи промени на съзнанието.Така че времената са много усилни. И през тази година ще продължи пресяването на човешките души, за да се види кои са готови да продължат напред, по пътя на светлината. За противящите се на личностната  промяна и придържащите се към старите идеи и възгледи, нещата ще са трудни. Всеки ще бъде изпитан по някакъв начин.
В същото време тежките звездни конфигурации като квадрат, тао-квадрат и голям кръст ще са силно мотивиращи и предизвикващи човечеството фактори. Те ще задават подтика за вътрешна, духовна промяна, но изборите всеки сам ще трябва  да си ги прави. Отговорността е строго лична.
В най-голяма степен, засегнати от тежките звездни очертания през 2014г., ще са  страните от арабския свят, които се намират под знака на Уран.Там ще продължават размириците, бунтовете, военните конфликти и революциите чак до към 2017-2018г., докато планетата шества през знака на Овена.

За България  нещата също няма да са никак лесни, тъй като се намира под знака на Козирога и ще е под силното влияние на планетата Плутон, респективно ще търпи негативите от всички небесни тежки конфигурации, в които тя  участва,  през 2014г.  Плутон в астрологията има отношение към волята за очистване от всяко зло и негитивизъм, към трансформиране на съзнанието и новораждането. Има отношение и към смъртта, като последен етап на трансформационния процес.
Особено тежко ще е положението в страната ни през първата половина на годината, до към края на май месец. След това се очаква известно затишие до есента.
Като цяло с Плутон в Козирог и Уран в Овен се очакват сериозни промени в държавното управление и държавните структури. За това способства и транзита на Сатурн в знака на Скорпиона, който и през тази година ще продължава да е в рецепция с Плутон и ще добавя своите тежки, кармични влияния към неотменни промени в статуквото на властта, държавните, административни и финансови структури, установени норми и правила в различни властови и обществени организации.
Под ударите на промените, ще трябва да попаднат и законотворческите процеси, особено когато в тао-квадрата се включи и планетата Юпитер. Ще се налага твърдо и неотменно създаването на нови закони, устройването на обществото и държавата ни по нови норми и правила, но процесът няма да е лесен и спокоен, напротив – ще е съпроводен с голямо обществено напрежение, натиск на народните масите и различни конфликтни ситуации.Опасността да се вземат емоционални решения под моментния натиск, а не разумно обмислени е голяма.
Промяна и то неотменна, ще изисква Юпитер и в различните религиозни и духовни общности и организации. Църквата ще трябва да се реформира, да открие новото си лице и да намери верния път към изначалните християнски забравени и потъпкани ценности. Всякакъв друг път на егоизъм, противоборство, користолюбие и алчност ще са пагубни за религиозните и духовни структури, и те ще бъдат рушени, бавно, но неотменно. Небето ще призовава и изсква смирение и намиране на Божественото в другия човек. Ако не се приеме доброволно това, всеки ще търпи своите негативи и в личен, и всички ние – в обществен план.

Какви са по-конкретно очакванията за 2014г.?

Още от първия ден на новата година – 1 януари, звездите няма да са благосклонни. 2014г. започва с едно голямо струпване на планети в знака на Козирога. На 1 януари в Козирог ще са Слънцето, Луната, /новолунието допълнително усложнява нещата и зове към ново начало/, Меркурий, Венера и Плутон – общо 5 планети. Всички те са част от заформилия се Голям кръст към Уран, ретроградния Юпитер в Рак и Марс във Везни.
Козирогът в астрологията се свързва с властта, с държавните и обществени организации и структури. В психологически план – с консерватизма, егоизма, индивидуализма, големи вътрешни страхове, чувства на дълг и отговорност, но и с липсата на любов, скъперничество, съмнения и подозрения.
Влиянията на Марс допълнително ще усложняват ситуацията като внасят гняв, раздразнение, предизвикват спорове, конфликти, противоборство, провокират напрежение и агресия, като  цяло – войнствено настроение и груби, животински подтици у хората ще вземат надмощие.
Година няма да започне добре за властта, напрежението ще е голямо още през месец януари. Не е изключена сериозна ескалация в обществен план. Старото, статуквото ще се държи здраво за властта, но и новото безпощадно ще напира и ще търси пътя си.
Януари месец ще е доста труден за нас, българите.

В началото на март се образува един хубав тригон от Юпитер в Рак към Слънцето, Нептун и Луната в Риби. На 1 март е новолуние в Риби, което ще усили милосърдието, състраданието, съпричастността към чуждите болки и проблеми, желанието за взаимопомощ и безкористността у хората. Възможност и добри условия за начало на духовна работа над себе си.

Но пролетта като цяло няма да е лесна и спокойна.

Особено трудни ще са нещата от втората половина на април месец.
Ще се започне с пълното лунно затъмнение на 15 април 2014г. Затъмненията са пряко свързани с нашите чувства, емоции и страсти. Те многократно се усилват по време на затъмнения и доста хора са им подвластни, особено при пълнолуния, както е тук. Това е време на „небесна проверка“ за хората, доколко сме господари на нисшите си емоции или те ни владеят, доколко сме подчинили личния и обществения си живот на разума.
Към края на април-на 29 април ще, се наблюдава и частично слънчево затъмнение, по време на новолунието в Телец. Новолунието е период благоприятен за осъзнаване, за достойно изправяне пред допуснатите грешки и загърбване на негативните емоции, за прояви на  изчистване, разбиране и прошка, за осъзната и градивна промяна. Време за ново начало.
Още от древността е наблюдавана и връзка на затъмненията, особено слънчевите, с различни природни катаклизми – земетресения, наводнения, урагани и пр. Земята като че започва силно да се бунтува и напомня за себе си в тези периоди.
А е добре да се знае и  помни, че ние – хората сме тясно свързани с духовното тяло на нашата планета-земя. Всичките мисли, емоции и страсти, които изливаме в пространството, и положителни, и отрицателни, са в много тясно влияние със земните вибрации. Земята реагира на това, което ние мислим, чувстваме и вършим. Тя е жив организъм, а не просто твърда, неодушевена материя.

От втората половина на месец април отново се оформя на небето Големия кардинален кръст между Уран, Плутон, Юпитер и Марс. Точен ще е на 22 април. Така че втората половина на април се очаква събитията в България да са много бурни и трудни в обществен план. Размирици, бунтове, протести, стълкновения с властта са много вероятни. Особено силно това ще е около 20-22 април до към 29 април. Тогава напрежението може да ескалира и да се стигне дори до екстремизъм.
Началото на месец май, първата половина на месеца също няма да са спокойни времена.
През първата половина на 2014г. Юпитер е в знака на Рака и съответно дава мощно разширение на емоции, чувства, страсти и моментни настроения.  Хората ще се им силно подвластни. Силна емоционална и психическа нестабилност. Много голяма е вероятността през този период, ако не могат да се овладеят юпитеровите излъчвания, важните решения в държавата ни да се вземат не под влияние на разума, а на моментните настроения и емоционални състояния. А знайно е, че емоциите не са добрият съветник.

Лятото малко ще се поуталожат нещата.
Юли месец ще е по-спокоен. Кардиналната тао-квадратура  вече е развалена, напрежението съответно е намаляло и се очаква по-спокойно и мирно време. Разбира се квадратът между Уран и Плутон продължава да си действа. Юпитер навлиза в знака на Лъва на 17 юли и лятото нещата за България ще са малко по-спокойни.
В началото на октомври Слънцето в знака на Везните се включва в тао-квадрат с Уран и Плутон и отново се очакват известни размирици и напрежение в обществен план, свързани с властови структури.
На 8 октомври ще има лунно затъмнение, а на 23 октомври частично слънчево затъмнение.
Така че месец октомври също се очаква да е неспокоен, драматичен, наситен с различни емоции, предимно негативни и повишени страсти.

През октомври месец Уран тръгва ретроградно и се активизира квадратът с Плутон. Така че есента на 2014г. пак няма да  е лесна – месеците октомври, ноември и декември ще са изпълнени отново с напрежение. Двете висши духовни планети ще ни призовават да се осъзнаем като човеци, да загърбим дребнавостта, егоизма, омразата, завистта, отмъщението, алчността, да намираме по-често пътя на единодействие, толерантност и разбирателство един към друг.
Добре е хората да сме наясно с факта, че сме тясно свързани с различните звездни  влияния, да отчитаме трудните, пикови моменти, когато е добре да се смирим и обърнем погледите навътре към себе си, да анализираме владеещите ни мисли и чувства и да си даваме по-често безпощадна и откровена сметка доколко вървим по Божиите закони. Така, лично, всеки сам за себе си, е добре вечер да се опитва да отърси емоциите и отприщените страсти на ежедневието от мисълта си, и преди да се потопи в отмората на съня, да си даде личен отчет за деня – къде е бил добър и проявил милосърдие, разбиране  и топлота, и къде и с кого се е отнесъл зле, нагрубил е някой, разгневил се е несправедливо, бил е зъл, нетолерантен и отмъстителен. И да се помоли за опрощение на грешките си към Бога и смирено да поиска през утрешния ден да има възможността да ги поправи. Това е единственият начин, за нас хората, да оправим живота си на тази земя. Успеем ли да го направим, ще подобрим и нашия личен живот, и този на страната ни.

Не успеем ли – не ми се мисли…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.