Познай себе си, за да разбереш другите и да се научиш да обичаш.

Човек е свързан чрез хиляди нишки с целия Всемир.От цялата природа той получава приток на енергии, но когато се отклони от природните закони, когато ги наруши, той сам поставя преграда на тези енергии, скъсва връзките си с единния космически организъм. По този начин изгубва благоприятните условия за развитие, огрубява и стига до упадък.

Учителят П.Дънов учи, че три велики закона устройват Вселената: Любовта, Мъдростта и Истината. Любовта дава живот на всички същества, Мъдростта дарява разумност, а Истината носи свобода на всички.
Върховната цел и смисъл на живота е Любовта.
Защото без свобода Любовта не е реална.

Без сила Любовта не е възможна.

Без светлина Любовта не е познаваема.

Без добро Любовта не е приложима.

Ние сме потопени в Любовта, тя ни обгръща и прониква, тя е великото Едно.

Да усещаме и съзнаваме това, да чуваме гласа и е въпрос на развити сетива.
Смисълът на живота на човека е да развие тези свои сетива и способности, чрез усилена духовна работа върху себе си. Развивайки ги той става способен да живее за Цялото и да бъде едно с него.

От безлюбие – към Любов,
от смърт – към Живот,
от зло – към Добро,
от безверие – към Вяра.

SaveSave

SaveSave

SaveSave