Posted in Астрология

Земетресението в Япония – астроанализ

Земетресението в Япония – астроанализ Posted on март 20, 2011Leave a comment

Астрологичната карта на земетресението в Япония е построена възоснова на известните данни за събитието станало на 11март 2011г., в 14,46ч., като за географски координати са взети тези на град Фукушима.

Това което се набива веднага на очи от картата е поразително:

Има 3 планети в 8 дом, в Риби, заедно с Черната луна там.

Слънцето е в съвпад с Марс в 8 дом, в знака на Рибите.

В 8 дом се намират и Уран, съвпад с Черната луна и по-широк съвпад със Слънцето.

8 дом в астрологията се асоциира със смъртта и трансформацията, с новораждането, както и с гранични, кризисни, повратни моменти в живота.

8 дом е Плутоновия дом и обозначава наложителната промяна на ценностната система на човека. Единствено чрез признаване и приемане на „демона“ в нас е възможна неговата трансформация. Така че всичко, случващо се в пределите на 8 дом ни подтиква да извадим на светло тъмната страна в природата ни, преди да бъдем прочистени, възстановени и преродени.

А съвпадът на Уран с Черната луна /Лилит / недвусмислено сочи изключително сериозни пробелми с ядрената енергия в района.

Слънцето в съвпад с Марс показва наличието на нагнетена много мощна енергетика, в случая в земните недра, която трябва да намери излаз по някакъв начин, да се освободи.

Струпването на толкова планети в 8 дом и във водния знак на Рибите ясно подсказва, че от една страна ще има мощни трусове, в резултат на насъбралата се енергия /Слънце съвпад Марс/, от друга страна опасността ще дойде най-вече по пътя на водата /Риби/. Както се и случи – земетресенията предизвикаха мощни вълни в Тихия океан, цунами, които всъщност опустошиха крайбрежните селища и причиниха хиляди жертви.

А съвпадът и паралел на Уран, като сигнификатор на неочаквани, непредсказуеми, драматични събития, с Черната луна, Лилит /съдбовното Зло, образувано вследствие на тежка кармична обремененост/ в кризисния 8 дом вече дава основание с пълна сила да се предполагат и допълнителите последствия от катастрофата – изненадващи и сериозни проблеми  с атомните електроцентрали по крайбрежието.

Луната в знака на Близнаците се намира в 10дом, секстил Уран и квадрат Нептун.

Луната в монданната астрология олицетворява широките народни маси, а 10 дом е изправянето пред взора на обществото, изявата на показ на това, с което бихме искали да ни приемат, оценят и уважат. Така че ясно се вижда, че това зловещо събитие ще изправи японския народ пред очите на световната общественост, ще го постави в центъра на събитията и ще застави света да се замисли, да  говори и дискутира случващото се / Близнаци /, както и ще провокира хората от различни краища да събудят дремещия в себе си потенциал за братство и приятелство, за да помогнат с каквото могат.

Интерес буди и факта, че планетата Уран в съвпад с Лилит са в квадратни позици с Лунните възли в картата, и то в доста точни аспекти , около един градус. Няма как да не се замислим, че случилото се е в резултат наистина на сериозна натрупана трудна карма по някакви причини в японската държава и нация, на която е дошло времето да се материализира и изяви на физически план.

Факт е, и все повече и повече хора се убеждават в това, че Земята, както и всички други небесни тела са не само физически конгломерат, изграден от мъртва материя,  която може да се изучи, класифицира , опише и обясни с чисто механически закони, изучавайки техния физически и химически строеж – големина, маса, обем,  закони на движение, отстояние един от друг и т.н. – с две думи – чисто външната страна на науката.

Всяка планета и звезда са определени фази от развитието на живота, чрез които се проявява космичния, жизнен ритъм, както в Галактиката, така и в частност на нашата планета – Земя, а съответно и във всеки отделен човек и организъм.

Защото животът е проява на Разумното начало в Космоса и всичките му проявления носят в себе си тази Висша Разумност и Целесъобразност.

Така че всяко небесно тяло представлява един жив организъм, със свои вибрации, влияещ на цялата Вселена, включително и на Земята, както и на нейните обитатели, и съответно подвластно и на влиянията на съществата, които го населяват.

Земята е също част от този Висш, космически организъм и като такава е подвластна на всички влияния, които се излъчват от нас, хората – нейните обитатели, на физически, етерен, астрален и ментален план. Всички наши мисли, чувства, постъпки които носим, излъчваме, проявяваме и материализираме в действията и взаимоотношенията си се отразяват на живия организъм на нашата планета. И съответно тя реагира, като всяко живо същество. А знаем, че последствията от реакциите на планетата Земя са различните природни  катаклизми – вулкани, наводнения, земетресения, цунами, торнада, температурни аномалии и още много други.

Всяко природно бедствие има своите скрити причини и следствия, както и носи своите скрити послания за хората.

Интересен е фактът, в картата на земетресението в Япония, че двете планети на любовта, но от различни измерения – Венера и Нептун са в 7 дом, домът на другите, на осъзнаването им и на сътрудничеството с тях.

Венера – като проявление на нашата, човешката любов, изявена на физически план, със всичките и страсти и несъвършенства, и Нептун – планетата, олицетворяваща Висшата Божествена Любов, изявена като тотално сливане с Божественото, с всички хора на Земята, и проявено като съпричастност, състрадание, милосърдие и алтруизам.

В картата на земетресениято в Япония планетата Венера се намира точно на Десцендента, в знака на Водолея, а Нептун – също във Водолей в средата на  7дом. Или, това, което ще се изисква от хората там е да проявят своята безрезервна любов към ближните си на физически план, както и своето съпричастие към страданието на околните, да дадат път на най-висшите си духовни качества в момента на всеобщото нещастие – като себеотрицание, взаимопомощ, алтруизъм и дори саможертва за общото спасение.

Може би точно това е урокът, който трябва всички ние да научим, ставайки свидетели на тази трагедия на японския народ. И не случайно двете планети са в знака на Водолея – знака на голямата човещина, безрезервната хуманност насочена в името на бъдещето.

А наблюдавайки как чудесно се справят японците в този повратен момент от тяхната история, можем само да се поучим от тях.

Анализирайки по-натам хороскопа на земетресението, не можем да пренебрегнем и позицията на Сатурн. В случая той е ретрограден, в 3 дом и в знака на Везните, опозиция с Юпитер в 9 дом и съвпад с Локус Фортуна.

Тази позиция много ясно показва, че съответните структури и органи в държавното управление, явно съвсем съзнателно задържат и укриват части от наличната информация / 3дом /, с цел да не се всява допълнителна паника, докато не се проучат в дълбочина и конкретика детайлите и причинените щети, а и да се запази, доколкото може, спокойствието и балансът в обществото /Везни/.

Ретроградността на Сатурн показва, че по всяка вероятност, това държавническо поведение на властите е отработено назад във времето, в сходни ситуации от миналото, дало е нужния ефект и сега отново се прибягва до този вече доказал ефективността си модел на информираност.

Този модел се явява и като противодействие / опозиция / на съвпада на Меркурий с Юпитер в знака на Овена, в 9 дом. Позицията показва силен акцент върху общуването и комуникациите и то в най-динамичния и войнствен знак на Овена, по един прям, директен, открит начин, без завоалиране и всякаква деликатност. А и съвпадът на Меркурий с Юпитер отново подсилва и разширява тази директна комуникация, която е насочена най-вече към световните агенции, и предназначена  да излезе извън границите на Япония и в епохата на интернет – комуникациите, да достигне до всяко кътче от планетата Земя, носейки своите послания.

И накрая да проследим моментните съвпади на планетите с неподвижните звезди.

Вижда се съвпадът на Луната със звездата Алциона. Мисията на тази звезда е да спре безразборните мисли на хората, да ги накара да се замислят отговорно и положително за другия до себе си, за ближния. Мислите, когато са силни, са една могъща сила. А вибрациите на Алциона им помагат да станат реалност.

Дори когато и на шега помислим зло за другия, то може да се сбъдне и да станем причина за нечие нещастие, без да си даваме ясна сметка.

Съвпадът на Луната с Алциона подсказва, че по всяка вероятност е имало множество натрупвания на ментална негативна енергия всред японския народ, в течение на времето, която в един момент Земята не е могла да поеме и сдържа повече и се е наложило да я изхвърли от тялото и душата си. Така се е стигнало до този мощен катаклизъм. Алциона прекратява мисленето на зло за околните, като разделя хората, и ги оставя сами, като запустява и разрушава домовете им…

Още повече, че и Меркурий и Юпитер са в съвпад с две доста отрицателно влияещи на хората неподвижни звезди: Денеб Кейтос и Алгениб. Те носят интриги, сплетни и заговори както и един определен догматизъм и крайности в разбиранията в средите на върховенството в държавността, политиката, религията и философията.

В заключение – ставащото в Япония трябва да ни накара да си отворим очите, сърцата и умовете, да разширим съзнанието си, за да разберем, че нищо от това, което се случва, не е случайно и да проумеем уроците, които Божествения, космически разум ни дава. А то е – да изоставиме всички отрицателни мисли, чувства и постъпки които ни владеят, защото с тях тотално замърсяваме и вредим както на самите себе си, така и на цялата планета Земя. Всички ние сме едно цяло и колкото по-бързо го проумеем, толкова по-малко страдания ще изпитаме.

И да прозрем, че единствения правилен път в нашето духовно развитие е този на усилването на Любовта, Светлината и Топлината в нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.