Posted in Здраве Петър Дънов

Хранене – вегетарианство

Хранене – вегетарианство Posted on март 12, 2011Leave a comment

из беседите на Учителя П. Дънов – Беинса Дуно

… „Ако ние не знаем как да ядем, как да пием вода, как да дишаме и как да възприемаме храната, ще се спънем. Човек притежава един вътрешен усет, който му подсказва коя храна трябва да употребява и ако се остави на него, ще подбира храната си правилно. Този усет човек може да възстанови в себе си, ако води чист живот.

Защо човек не трябва да преяжда? Защото голяма част от мозъчните енрегии отиват в стомаха и мозъкът не може да върши своята работа. Човек като преяжда, изразходва всичката мозъчна енергия за работа на стомаха. В мозъка трябва да има известно количество запасни енергии.

Като употребява вегетарианска храна, човек става по-чист. Месото съдържа повече отрови и прави човека жесток и груб. Когато колят животните, последните изпитват страх, който образува в организма им страшни отрови. Хората ядат месото, приемат тези отрови в себе си и в резултат се явяват болестите, особено неврастенията. Една от причината за болестите е безразборното избиване на животните.

Който иска да влезе в лоното на Любовта, трябва идейно, по убеждение да се откаже от месото. Човек трябва да пресъздаде своя организъм. Ако не може да направи това, дълго време ще живее с подбудите на животните…“

…“Вие трябва да разрешите въпроса с физическата храна, а после – и с духовната. Физическата храна трябва да бъде разнообразна, но природосъобразна. При това, колкото по-високо стои човек в развитието си, толкова по-чиста храна трябва да употребява. Също така човек трябва да обръща внимание и на духовната храна, която се изразява в неговите мисли, чувства, желания и вярвания.“

…“За низшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитаещи, с които човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.“

…“Помнете: бъдещето на човека се определя от храната, която употребява. Колкото по-чиста и здравословна храна употребява, толкова по-велико и светло бъдеще си приготвя той. Ето защо, за да се очисти храната от отровите, които идат от Земята, от една страна, и от самите животни от друга страна, тя трябва да се пречисти. Никакъв физически и химически начин не е в състояние да пречисти храната от психическите отрови освен мислите и чувствата на човека.

Най-много психически отрови се съдържат в месната храна. Страхът и отвращението, което животните изпитват, когато ги колят, внася в организма им тия отрови. Като употребяват месото, хората възприемат тия отрови и се разстройват. Тази е причината за заболяването на хората от неврастения.

За сега най-чистата и хигиенична храна е растителната. Ще дойде ден, когато и растенията, в стремежа да запазят живота си, ще започнат да отделят отрови в себе си, с които ще пакостят на хората. И днес има растения, които отделят вещества, вредни за човешкия организъм. Хората употребяват тия отрови в ограничено количество, като лекарства.

…“Каквато храна ядеш, такъв ще станеш. Този закон е верен и на физическия, и в Духовния свят. Не може животинската или човешката кръв, пролята насилствено, да не донесе лоши последици за човека. Това е строг, неумолим закон на Природата.“

…“Покрай другото, месоядецът внася злото в себе си с месната храна. Който не може да се откаже от месната храна, той не може да се откаже и от злото. Който не е влязъл в Причинния свят, той не е истински вегетарианец.“

…“Едно от големите противоречия в човешкия живот се дължи на храненето. Месната храна оказва влияние не само върху организма на човека, но и върху неговия психически живот. Като се храни с месо, човек възприема качествата на животното, което е ял. Като знаете това, вие трябва да бъдете внимателни в избора на храната си.“

…“Питате коя храна е по-добра – месната или растителната. Аз не препоръчвам месната храна по единствената причина, че съдържа недостатъчно количество Светлина и Топлина. Растителната, плодова храна съдържа повече Светлина и Топлина. Като ядеш месна храна, в първо време тя е приятна. На края идват последствията. Растителната храна в първо време не е много приятна, но накрая се отразява добре.“

…“Явява се въпрос има ли нещо лошо в яденето на месо? Да се задава този въпрос, това е все едно да се пита защо човек не трябва да краде и лъже. Да отнемеш насилствено живота на кокошката, на агнето или на свинята, това е все едно, че крадеш и лъжеш. Лошо нещо е лъжата. Тя е отрова, която руши организма.“

…“Какво ще придобие човек като яде месо? Ще стане по-силен. Но като яде растителна храна ще стане по-чист.“

…“Човек трябва да употребява такава храна, която доставя необходимите елементи на организма, която удължава живота и го прави приятен и която помага за развитието на неговите добродетели.

Като употребява месна храна, човек приема от животните такива неестествени енергии и елементи в своя организъм, за освобождаването от които се изискват стотици и хиляди години чист живот. Чистотата на Живота стои в човешките чувства и постъпки.

…“Под вегетарианска храна аз не разбирам непременно чисто растителна или строго плодоядна храна, но вегетарианска храна бих нарекъл храната на съпоставянето, храната на разумния живот. Вегетарианска храна наричам онази, чиито трептения напълно съотвестват с трептенията на нашите мускули, т.е. на органическата материя. Значи между клетките на храната и клетките на нашия организъм трябва да има пълно съответствие. Тази храна именно е вегетарианската.“

…“Опасността от вегетарианството за някои хора се заключва в това, че те имат животински подтици, а искат да живеят по човешки. У такива хора се явява известно стълкновение в стомаха и те казват: “Не ни понася нещо вегетарианството.“ Човек трябва да бъде вегетарианец по убеждение. Тогава той ще може да асимилира правилно храната, която приема.“

…“Ако се храни изключително с месо, човек огрубява. С какво може да се замени месото? – С боб.“

…“Месоядството води към страдания, нещастия и болести. За да се излекува от тях, препоръчват на човека вегетарианска храна. Следователно вегетарианството не е нищо друго освен метод за лекуване. Докато се лекуват, хората и народите трябва да се хранят с растителна храна. След това ще дойдат до истинскотото хранене – плодоядството. Другояче казано, истинската храна на човека се заключва в светлите мисли, възвишени чувства и благородни постъпки. Това са плодовете на Живота, с които хората трябва да се хранят в бъдеще.“

…“Днес се повдига въпросът месна или вегетарианска храна да се употребява. За предпочитане е вегетарианската храна. Защо? – Едно от научните обяснения, с които се поддържа вегетарианството, е обстоятелството, че съзнанието на животните, които се колят, е доста развито. Те искат да живеят, не се подават  доброволно на колене. Въпреки това върху тях се упражнява насилие. Насилието внася в организма на тия животни отрови, които минават в човешкия организъм. Животните предчувстват, че ще ги колят и започват да се смущават. Това смущение, този страх, тази омраза, са причина за отровите, които се образуват в организма им. Един ден химиците ще изследват тези отрови и ще се убедят в истинността на тези твърдения.“

…“Много култури и цивилизации са изчезнали благодарение на отровите, които се съдържат в месната храна. Атлантската раса, наприемер, е изчезнала по причина на отровите в месото на животните. Съвременната култура е осъдена да загине по същата причина. Сегашните хора употребяват много месо. Падане на зъбите, оголването на главите, хлътването на гърдите води към израждане на човека. Това израждане се дължи на отровите в месото, с което хората се хранят. Като знае това, човек трябва да стане вегетарианец по идея, съзнателно, а не по подражание.“

…“Докато хората са месоядци и вегетарианци, те ще боледуват, ще страдат и умират. Все има малка разлика между месоядците и вегетарианците: вегетарианците по-малко ще страдат и боледуват от месоядците. Растителната храна още не е толкова чиста, за да внесе елемента на безсмъртието в Живота. Ако човек мисли, че само чрез храната, която употребява, може да внесе в себе си възвишен морал и чистота, той се лъже. Има един закон на който се основава правилното хранене. И ако човек спазва този закон, той ще може да се ползва от храна, която употребява. Този закон гласи: човек може всичко да яде, но ако яде с Любов, съзнателно.“

…“Месната храна не е хигиенична и не създава благоприятни условия за човешкото развитие, защото вибрациите на тази храна са от друг род, несъответен на хората. Понеже тези същества са от по-ниска еволюция, те стават причина за слизането на хората към Земята. Ето защо, който яде повече месна храна, той си приготвя вече условия за своето разрушение. Има хора, които не могат да ядат даже и някои растителни храни.“

…“Всички хора, които ядат месна храна се стремят към центъра на Земята. Това е движението им. Всеки, който се стреми към Слънцето, той е плодоядец или вегетарианец. Тези две посоки определят каква ще бъде храната ви. Не можеш да бъдеш вегетарианец, докато не измениш посоката на движението си към Слънцето. Като възлюбиш Бога, ще възлюбиш и всички окръжаващи те същества – от най-малки до най-големи. И тогава у теб няма да има желание да ядеш месо. Свържеш ли се с Бога, ще възлюбиш всички същества, ще исакш да им правиш добро.“

…“Истинският вегетарианец трябва да се храни освен с чиста храна, още с чисти мисли, чувства и постъпки.“

…“Месната храна е нервна. Плодната храна е проводник на магнетизма. Най-първо, като ядеш, да бъдеш доволен, да си концентрираш ума, да дишаш дълбоко и правилно. Спокойствието е резултата на мисълта.“

…“Хората на Новата раса ще се хранят изключително с растителна храна. Който иска да влезе в расата на Любовта, трябва идейно, по убеждение да се откаже от месото. Човек трябва да пресъздаде своя организъм.“

…“ Добре е да изучавате астрология, да знаете всяко плодно дърво с коя планета е свързано. Като знаете това, разумно ще се ползвате от плодовете. Ако искате да се ползвате от добрите влияния на всяка планета, ще употребявата такива плодове, които са свързани с нея. Човек не трябва постоянно да употребява един и същи плод, но само тогава, когато иска съзнателно да се ползва от неговото добро въздействие.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.