Posted in Религия Смисъл на живота

Идеята за смисъла на живота в религиозните послания

“Да бъдеш религиозен, означава да си намерил отговор на въпроса:“Какъв е смисъла на живота.“ Алберт Айнщайн „Да вярваш в Бога, означава да виждаш, че животът има смисъл.“ Л.Витгенщайн

Posted in Астрология Смисъл на живота

Астрологията и смисъла на човешкия живот

Основни принципи на  астрологията като част от херметичната наука. Животът – това е най-интересното, най-тайнственото и най-загадъчно явление в Битието. Учените и философите са създали различни теории и хипотези за…

Posted in Психология Смисъл на живота

Смисълът на живота – разглеждане на идеята в психологически план

„Не само медицината , инженерството и живопистта са изкуство; самият живот също е изкуство, всъщност той е най-важното, най-трудно и сложно изкуство за човека.“ „Да имаш или да бъдеш –…

Posted in Смисъл на живота Философия

Смисълът на човешкия живот – развитие на идеята от древността до наши дни

кратък философски преглед „Да преценим дали си струва да бъде живян или не животът, означава да отговорим на основния въпрос на философията.“ — Алберт Камю /“Митът за Сизиф“/ Обществото, в…