Posted in Петър Дънов Религия

Второто послание на Апостола Павла към Тимотея

глава 3 За тази глава Учителят Дънов казва, че Апостол Павел в нея описва бъдещите времена, които отговарят на сегашната епоха. Той говори за тези времена, като болезнени състояния, които…