Latest Stories

Posted in Философия

Познай себе си, за да разбереш другите и да се научиш да обичаш.

Човек е свързан чрез хиляди нишки с целия Всемир.От цялата природа той получава приток на енергии, но когато се отклони от природните закони, когато ги наруши, той сам поставя преграда…