Latest Stories

Posted in Психология Смисъл на живота

Смисълът на живота – разглеждане на идеята в психологически план

„Не само медицината , инженерството и живопистта са изкуство; самият живот също е изкуство, всъщност той е най-важното, най-трудно и сложно изкуство за човека.“ „Да имаш или да бъдеш –…

Posted in Смисъл на живота Философия

Смисълът на човешкия живот – развитие на идеята от древността до наши дни

кратък философски преглед „Да преценим дали си струва да бъде живян или не животът, означава да отговорим на основния въпрос на философията.“ — Алберт Камю /“Митът за Сизиф“/ Обществото, в…

Posted in Философия

Познай себе си, за да разбереш другите и да се научиш да обичаш.

Човек е свързан чрез хиляди нишки с целия Всемир.От цялата природа той получава приток на енергии, но когато се отклони от природните закони, когато ги наруши, той сам поставя преграда…