Posted in Астрология Смисъл на живота Философия

Локус Фортуна или Точката на Щастието в хороскопа

Тя е един от най-вълнуващите и същевременно и най-загадъчните елементи в астрологията. Това не е планета или реално небесно тяло, а чувствителна точка от хороскопа, която показва чувствителните зони на…

Posted in Астрология Смисъл на живота Философия

Смисълът на страданието в човешкия живот и индикациите за него в астрологията

„И който не вземе кръста си и не върви след мен, не е достоен за мен“ Библия, Матея, гл.10, 38 стх. Всички хора на земята носим кръста си по някакъв…

Posted in Смисъл на живота Философия

Смисълът на човешкия живот – развитие на идеята от древността до наши дни

кратък философски преглед „Да преценим дали си струва да бъде живян или не животът, означава да отговорим на основния въпрос на философията.“ — Алберт Камю /“Митът за Сизиф“/ Обществото, в…

Posted in Философия

Познай себе си, за да разбереш другите и да се научиш да обичаш.

Човек е свързан чрез хиляди нишки с целия Всемир.От цялата природа той получава приток на енергии, но когато се отклони от природните закони, когато ги наруши, той сам поставя преграда…